Skip to content Skip to footer

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 20

ชื่อรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 20

องค์กร/หน่วยงาน  เทศบาลนครเชียงใหม่

ระดับรางวัล (รางวัล)รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 20

ระดับรางวัล (ภูมิประเทศ) ระดับจังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล  2554

สถานที่รับรางวัล เทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียดผลงาน 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการประกวดโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ 20 เมื่อค่ำวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ ถนนท่าแพ-ห้างสรรพสินค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร. ทองเลียน บัวจูม ผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบโล่รางวัลจากการประกวดในครั้งนี้

แหล่งที่มา : https://artsandculture.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=2021&lang=th-TH

Go to Top