Skip to content Skip to footer

รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2556

ชื่อรางวัล รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2556

องค์กร/หน่วยงาน  เทศบาลนครเชียงใหม่ 

ระดับรางวัล (รางวัล)  รางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ประเภทสวยงาม กลุ่ม 1

ระดับรางวัล (ภูมิประเทศ) ระดับจังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล  2556

สถานที่รับรางวัล  เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รายละเอียดผลงาน 
ค่ำคืนสีสันวันลอยกระทงใหญ่ ยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ที่ได้จัดงาน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2556 (ที่ผ่านมา)
กระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2556 ครองแชมป์สมัยที่ 4 ในการประกวดขบวนกระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2556

ชื่อหน่วยงานที่ส่งกระทง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ประเภทสวยงาม กลุ่มที่ 1 (ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช)
การตกแต่งเกี่ยวกับเรื่อง เชียงใหม่สายธารวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน

เรื่องย่อการตกแต่งกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2556
“ดอยสุเทพเป็นศรี ประเพณีเป็นสง่า บุปผชาติล้วนงามตา นามล้ำค่านครพิงค์” ขบวนรถกระทงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อัญเชิญองค์พระธาตุดอยสุเทพจำลองมาอยู่เหนือภูผา เภตรานารายณ์ทรงสุบรรณอยู่เบื้องหน้า นบบูชาสัญลักษณ์แห่งธรรมด้วยพระพุทธรูปปางลีลาอันงดงามอยู่เบื้องหลังตราสัญลักษณ์เอกองค์พระธรรมราชาและองค์สมเด็จพระมหาราชินีนาถเหนือเศียรเกล้าชาวไทย นำพาเภตราไปด้วยปวงนาคนาคาซ้ายขวากระหนาบข้าง อันหมายอ้างถึงสายธารธาราคือ การเกษตรซึ่งผลิตผลผลาที่หล่อเลี้ยงชีพชนให้ยืนยาว ตราบเท่าที่ผู้คนยังเลี้ยงชีพด้วยข้าวและพืชพันธุ์รวมถึงการปศุสัตว์ทั้งปวง

เชียงใหม่นาคนพีสี ประดุจสายธารธารา คือ แม่น้ำสายหลักแห่งวัฒนธรรมที่งามสง่า เป็นศูนย์รวมแห่งวัฒนธรรมที่เด่นล้ำด้วยการผสมผสาน อารยธรรมอลังการของผู้คนและประเพณี ดุจสายนทีที่รินหลั่ง ดั่งแม่ปิงที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คน และล่องไหลราบรื่นหลากรวมด้วยห้วยคลองและลำธารสาขา หลากหลั่งไปรวมสายเป็นเจ้าพระยาที่ปลายน้ำ ชาวล้านนายังคงรักษาความเป็นตัวตนในท่ามกลางกระแสกาลด้วยการปรับเปลี่ยน และปรับปรุงสรรพสิ่งอย่างงดงามลงตัว พร้อมน้อมนบกราบกรานพุทธบูชา น้อมนำพระพุทธศาสนาเหนือเศียรเกล้า ยอบเข่ากรานไหว้พระธรรมไว้ในชีวา บังคมเอกองค์กษัตราด้วยดวงใจ ถวายความดีแนบไว้ในแผ่นดิน

เชียงใหม่เมืองต้นธารแม่ปิงสายธารา เมืองที่เด่นล้ำงามสง่าด้วยวัฒนธรรมประเพณีของผู้คนที่ชื่นชม และอนุรักษ์เชิดชูวัฒนธรรมดั้งเดิมแห่งตน ในขณะเดียวกันก็ประสานประสมอย่างกลมกลืนด้วยการยอมรับชนทุกเชื้อชาติเผ่านพันธุ์ที่เข้ามาพึ่งพาแผ่นดินเย็น โดยไม่ละเว้นลักษณะโดดเด่นอันสง่างามแห่งตน วัฒนธรรมล้านนาปัจจุบัน จึงยังคงเป็นที่กล่าวขานถึงเอกลักษณ์ที่ไม่มีวันสูญสลายไปตราบชั่วนิรันดร แม้ในกระแสกาลที่หมุนวนเปลี่ยนผัน นับวันยิ่งเข้มข้นด้วยความเข้มขลังอลังการ ประสมประสานด้วยความเปลี่ยนแปลงและผู้คนที่ยิ่งยกสูง ส่งผลให้วัฒนธรรมดั้งเดิมยิ่งโดดเด่น ไม่เว้นแม้สักวินาทีเดียว

เชียงใหม่แห่งนี้ยังเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งของสถาบันทางการศึกษาด้านวิชาการเกษตรมากกว่า 80 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้ มุ่งสร้างสรรความดี เสริมส่งพัฒนาเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านการเกษตรและวิชาการหลากหลายแขนงให้ก้าวไกล ในวาระอันเป็นมงคล ครบรอบ 80 ปี ชาวมหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องทั้งปวง รวมกัน ตั้งใจมั่นหมาย “ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน” สืบไป (คัดลอกเนื้อหาข้อความจากเอกสารที่ ม.แม่โจ้ แจกมาให้อ่านกันด้วยครับ)

ผลการตัดสินการประกวดกระทงใหญ่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครองแชมป์สมัยที่ 4 ในการประกวดขบวนกระทงใหญ่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ประจำปี 2556 โดยจัดภายใต้แนวคิดแม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน ในการประกวดกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ในปี 2556 นี้มีขบวนกระทงที่ส่งเข้าประกวด 27 ขบวน ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครองแชมป์ติดต่อกัน 4 สมัย โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด เชียงใหม่สายธารวัฒนธรรม งามล้ำประเพณี แม่โจ้ 80 ปี ฝากความดีไว้ในแผ่นดิน เพื่อฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ก่อตั้งครบ 80 ปี

ข้อมูลจาก เอกสาร เรื่องย่อการตกแต่งกระทงใหญ่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ปี 2556 

Go to Top