รางวัล Silver Medal (Category: Food and Biotech Engineering) ชื่อผลงาน “Kinder’s Longan craft cider 0% alcohol”

ข้อมูลรางวัล

ชื่อรางวัล : รางวัล Silver Medal (Category: Food and Biotech Engineering)

องค์กร/หน่วยงานผู้จัด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบราวิจายา (Universitas Brawijaya) ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมกับสมาคมวิศวกรเกษตรและอาหารแห่งมาเลเซีย (MSAE)

รายละเอียด : คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยบราวิจายา (Universitas Brawijaya) ร่วมกับสมาคมวิศวกรเกษตรและอาหารแห่งมาเลเซีย (MSAE) ร่วมจัดงานประชุมวิชาการระดับภูมิภาคประจำปีวิศวกรรมเกษตร ครั้งที่ 6 ปี 2563 (6th ARC 2020) The 6th Agricultural Engineering Student Chapter Annual Regional Convention 2020 มีโปรแกรมการแข่งขันผลงานวิชาการสำหรับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าร่วมมีหลากหมายมหาวิทยาลัย ได้แก่ สมาคมนักศึกษาวิศวกรเกษตรแห่งประเทศมาเลเซีย (MSAE SC) สมาคมนักศึกษาวิศวกรเกษตรแห่งประเทศไทย (TSAE SC) สมาคมนักศึกษาวิศวกรเกษตรแห่งประเทศฟิลิปปินส์ บทที่นักศึกษาของสมาคมวิศวกรเกษตรแห่งประเทศฟิลิปปินส์ (PSAE SC) สมาคมการเกษตรแห่งประเทศอินโดนีเซีย บทที่นักศึกษาวิศวกร (ISAE SC) และบทนักศึกษาวิศวกรเกษตรของญี่ปุ่น

กิจกรรมในปี 2563 นี้เป็นการแข่งขันออนไลน์เต็มรูปแบบ – โดยใช้ชื่อว่า ASEAN Youth Innovation Online Paper, Poster และ Video ในหัวข้อ “Innovation Technology in The Era of Globalization for Sustainable Agroindustry” การแข่งขันนี้เข้าร่วมโดยหลากหลายสถาบันจากประเทศต่าง ๆ ดังนี้

Universiti Putra Malaysia – มาเลเซีย
Polytechnic Kota Bharu- มาเลเซีย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ – ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี – ประเทศไทย
มหาวิทยาลัยตรีภูวัน – เนปาล
UniversitasBrawijaya – อินโดนีเซีย
GadjahMada University– อินโดนีเซีย
SepuluhNopember Institute of Technology Surabaya– อินโดนีเซีย
มหาวิทยาลัย Udayana– อินโดนีเซีย
มหาวิทยาลัยปาปัว– อินโดนีเซีย
มหาวิทยาลัย Syiah Kuala Banda Aceh– อินโดนีเซีย
WisnuWardhana Malang University– อินโดนีเซีย

ภายในงานมีนวัตกรรมมากกว่า 100 รายการ รวมถึง 70 ผลงานวิชาการ Paper โปสเตอร์ 69 และวิดีโอ 34 รายการเข้าร่วมการแข่งขัน มี 5 หัวข้อย่อย ได้แก่ วิศวกรรมเกษตร อาหาร พลังงานสีเขียว เทคโนโลยีชีวภาพ และบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ มีผู้ตัดสิน 24 คนจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย อินเดีย และเกาหลีใต้ ที่ได้รับเกียรติมาทำพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมทุกท่าน

ผู้ชนะทั้งหมดจะได้รับ E-Certificate of Appreciation E-Certificate จะถูกส่งทางอีเมลไปยังหัวหน้าทีมแต่ละทีม ภายในวันที่ 15 กันยายน 2563

รูปแบบรางวัล : ใบประกาศเกียรติคุณ

ประเภทรางวัล : ประเภทโปสเตอร์ (Poster – Sub-Theme: Food)

ระดับรางวัล (รางวัล) : รางวัลระดับเหรียญเงิน (Silver)

ระดับรางวัล (ภูมิประเทศ) : ระดับนานาชาติ

ปีที่ได้รับรางวัล : วันที่ ระหว่างวันที่ 23 กรกฏาคม -25 สิงหาคม 2563

สถานที่รับรางวัล : ออนไลน์

รายละเอียดของผลงาน : โครงงาน เรื่อง Kinder’s Longan craft cider 0% alcohol

ข้อมูลอ้างอิง : https://tp.ub.ac.id/en/english-the-6th-arc-2020/

ข้อมูลผู้รับรางวัล : วรัญญา เฟื่องชุม, นฤมล บุญมี