Skip to content Skip to footer

รางวัลชนะเลิศการประกวดขบวนกระทงใหญ่ ประจำปี 2561 ถ้วยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

องค์กร/หน่วยงาน  เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รายละเอียดรางวัล  การประกวดขบวนกระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 90,000 บาท ส่วนรางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 70,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้ถ้วยรางวัลของนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ พร้อมเงินรางวัล 60,000 บาท รางวัลชมเชยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ระดับรางวัล (รางวัล)  รางวัลชนะเลิศ

ระดับรางวัล (ภูมิประเทศ) ระดับจังหวัด

ปีที่ได้รับรางวัล  2561

สถานที่รับรางวัล  เทศบาลนครเชียงใหม่ 

รายละเอียดผลงาน 

 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม นำรถกระทงใหญ่พร้อมริ้วขบวนร่วมในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดยบวนมหาวิทยาลัยแม้โจ้ได้นำเสนอรถกระทงใหญ่ในแนวคิดถวายความจงรักภัคดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของรัชกาลที่ 10 ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านหลังมีสิงห์นั่งเฝ้าซุ้มประตูโขง ส่วนด้านข้างมีกงล้องธรรมจักรซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน และยอดสูงสุดของตัวรถได้จำลองพระเสตังคมณีหรือพระแก้วขาวซึ่งเป็นพระผู้เป็นแก้วอันประเสริฐเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่ประชาชนทั่วไปมายาวนาน โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

แหล่งที่มา : https://artsandculture.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=20957&lang=th-TH

Go to Top