วัดป่าลาน


ประวัติและความเป็นมา

วัดป่าลาน เดิมเรียกชื่อว่า วัดตั๊บปั๋นล้าน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2292 ตามที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่า เดิมวัดป่าลานเป็นสถานที่พักรบของกองทัพทหารจำนวนมากที่มารบกับทหารพม่า หลังสงครามสงบลง พวกทหารบางส่วนก็แยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาเดิม บางส่วนก็ตั้งหลักฐานอยู่ที่นี่ พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างวัดขึ้น เรียกชื่อว่า วัดตั๊บปั๋นล้าน ต่อมาทางการได้พัฒนาบ้านเมือง จัดเป็นสัดส่วนให้ง่ายต่อการปกครอง จึงจัดตั้งเป็นหมู่บ้านให้ชื่อว่า หมู่บ้านป่าลาน เพราะมีต้นลานมาก ชาวบ้านจึงเรียกกันเพี้ยนตามชื่อของหมู่บ้านว่า วัดป่าลาน จนถึงปัจจุบัน

ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2514  มีความกว้าง 13 เมตร ยาว 24 เมตร