ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38 มอบทำเนียบรุ่นเก็บไว้ที่จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้


เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 38 ได้มอบทำเนียบรุ่น 38 ไว้ให้งานจดหมายเหตุ โดยมีนายสุริยันต์ เต้าชัยภูมิ เป็นตัวแทนศิษย์เก่ารุ่น 38 มอบทำเนียบรุ่น เพื่อบันทึกเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป โอกาสนี้มีนางอรณา พิทยากรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นผู้รับมอบ