ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64 มอบภาพวาด “ศาลเจ้าแม่โจ้” ไว้ให้แก่งานจดหมายเหตุฯ


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 64 นายกองค์การนักศึกษาแม่โจ้ปี 2545 ได้มอบภาพวาด “ศาลเจ้าแม่โจ้” ไว้ให้แก่งานจดหมายเหตุฯ โดยมีนางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด และนางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น เป็นผู้รับมอบ