ประวัติโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ

ประวัติโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม: จากบันทึก พระช่วงเกษตรศิลปการ โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมที่สามที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพราะแต่เดิมนั้น มีโรงเรียนฝึกหัดครูอยู่แล้วที่โนนวัด โรงเรียนฝึกหัดครูที่สองจัดตั้งขึ้นที่คอหงษ์หาดใหญ่ ทั้งสองโรงเรียนนั้นได้ร่วมงานไปกับสถานีทดลองกสิกรรมของกรมเกษตร โรงเรียนนี้ได้จัดตั้งขึ้้นเมื่อต้น พ.ศ.2477…

Read More »

โครงการพัฒนาความร่วมของเครือข่ายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สำนักหอสมุด โดยกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น จัดการบรรยาย เรื่อง “การทำลายเอกสารราชการ” ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมของเครือข่ายจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายโดย นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ นักจดหมายเหตุชำนาญการ…

Read More »

อินทนิล (Lagerstroemia Speciosa Pers.)

อินทนิล (Lagerstroemia Speciosa Pers.) เป็นไม้สัญลักษณ์ ประจำสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ ที่แทนความแข็งแกร่ง บึกบึน ทรหด อดทน…

Read More »

การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา

การประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น สำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น จำนวน 4 คน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت