ศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก เยี่ยมชมกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุฯ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด และหัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น พร้อมบุคลากรสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก เมื่อวันที่ 17…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت