ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เป็นปูชนียบุคคล ที่ชาวแม่โจ้ให้ความรักเคารพนับถือและอยู่ในดวงใจของพวกเราตลอดมา โดยท่านได้สร้างคุณูปการแก่แม่โจ้มากมาย ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม…

Read More »

กำเนิดสถานีทดลองกสิกรรมภาคพายัพ

เทพประสงค์ วรยศ, ๒๕๒๔. ได้พรรณนาว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่า ม.จ.สิทธิพร กฤดากร แม้ว่าจะทรงเล่าเรียนด้านวิศวกรรมและไม่เคยปรากฏว่าได้ทรงเล่าเรียนวิชาการเกษตรจากสถาบันการศึกษาใด แต่ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ด้านพืชตอน…

Read More »

การสร้างศาลเจ้าแม่โจ้

ปี พ.ศ. 2499 มีการสร้างศาลเจ้าแม่โจ้ เนื่องมาจากในช่วงนั้นนักเรียนแม่โจ้มีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมาย โดยต้นคิดและหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการก่อสร้างคือคุณปรีชา ถาวร ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 19 โดยศาลครั้งแรกที่มีการสร้างนั้นเป็นเพียงการนำไม้มาตีต่อเป็นศาลมีหลังคาปิดไว้…

Read More »

ครั้งหนึ่งแม่โจ้เคยจัดงานประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 4 The Fourth Asia Pacific Orchid Conference (APOC 4)

งานประชุมกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 4 The Fourth Asia Pacific Orchid Conference (APOC 4)…

Read More »

วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่

วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง แผนกเกษตรกรรมสังกัดกองโรงเรียนเกษตรกรรม กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 18…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت