วัดป่าลาน

ประวัติและความเป็นมา วัดป่าลาน เดิมเรียกชื่อว่า วัดตั๊บปั๋นล้าน สร้างเมื่อ พ.ศ. 2292 ตามที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่า เดิมวัดป่าลานเป็นสถานที่พักรบของกองทัพทหารจำนวนมากที่มารบกับทหารพม่า หลังสงครามสงบลง…

Read More »

วัดร้องเม็ง

วัดร้องเม็ง เป็นชื่อวัดในชนบทห่างไกลยากที่คนทั่วไปจะรู้จัก หากไม่ได้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ หลวงพ่อศรีผ่อง หรือ พระครูโกวิทธรรมโสภณ ริเริ่มรวบรวมสิ่งของเก่ามีค่า และบางคนอาจไม่เห็นค่า นำมาจัดแสดงให้ศรัทธาประชาชนได้ชมโดยถือเป็นของไม่เห็นค่า นำมาจัดแสดงให้ศรัทธาประชาชนได้ชมโดยถือเป็นของส่วนรวมทุกคน…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت