นางนงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ มอบเอกสาร บันทึกช่วยจำเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้แก่งานจดหมายเหตุฯ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 นางนงลักษณ์ ปูระณะพงษ์ นักวิทยาศาสตร์ ระดับเชี่ยวชาญ (ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت