รองศาสตาจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมพื้นที่การให้บริการของสำนักหอสมุด และเยี่ยมชมการจัดเก็บและการให้บริการเอกสารจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 รองศาสตาจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชมพื้นที่การให้บริการของสำนักหอสมุด…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت