“ร้อยป่า” จากชีวิตจริง เสือ กลิ่นสัก สุภาพบุรุษแม่โจ้

 “ร้อยป่า” จากชีวิตจริง เสือ กลิ่นสัก สุภาพบุรุษแม่โจ้                     จากบันทึกของคุณสมพันธุ์ ปานะถึก (วิเทศวรกิจ)…

Read More »

“ความรู้สึกของข้าพเจ้าต่อสถาบันแม่โจ้”

“ความรู้สึกของข้าพเจ้าต่อสถาบันแม่โจ้” โดย นายอนันต์ โกเมศ ข้าพเจ้าคิดว่ามีคนจํานวนไม่น้อยที่รู้จักและคุ้นเคยกับคําว่า “แม่โจ้” ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาทางการเกษตรที่เก่าแก่สถาบันหนึ่งของประเทศไทย ที่ได้ผลิตนักศึกษาหรือบุคคลากรด้านเกษตรออกไปประกอบอาชีพในสถาบันต่าง ๆ รวมทั้งในภาคเอกชนด้วยเป็นจํานวนมาก…

Read More »

ชีวิตสองปีในแม่โจ้

ชีวิตสองปีในแม่โจ้ โดย บุญช่วย เลี้ยงสกุล           การศึกษาทำให้นิสัยของมนุษย์งามน่าชม หลายคนที่พูดว่าการ กสิกรรมไม่ต้องศึกษาก็ทําได้ แน่นอน ใคร…

Read More »

วัดป่ากล้วยท่ากุญชร

ประวัติและความเป็นมา วัดป่ากล้วยท่ากุญชร เป็นวัดที่ก่อตั้งใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2543  และด้วยเหตุผลคนในหมู่บ้านไม่มีที่ทำบุญของหมู่บ้าน ต้องไปอาศัยวัดตามหมู่บ้านอื่น…

Read More »

อาจารย์ใหญ่คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ

อาจารย์ใหญ่คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ โดย นายธีระ นาคะธีรานนท์   อาจารย์ใหญ่หรืออาจารย์พระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นเสมือนบิดาหรือผู้บุกเบิก “แม่โจ้” ในตําแหน่งราชการท่านคืออาจารย์ใหญ่ ร.ร….

Read More »

พระคุณของครู

พระคุณของครู  โดย ศาสตราจารย์ระพี สาคริก            …

Read More »

ไม่มีชนเหนือชั้นในแม่โจ้

ไม่มีชนเหนือชั้นในแม่โจ้ โดย กัสสปะ อัคนิทัต   ผู้เขียนหลายท่าน ได้บรรยายไว้ค่อนข้างละเอียดถึงบุคคลิกลักษณะ อุปนิสัย ความรู้ ความสามารถ…

Read More »

เยาว์วัยในแม่โจ้

เยาว์วัยในแม่โจ้ โดย ชื่นสุข โลจายะ จําได้ว่าขณะที่อยู่กับคุณพ่อที่แม่โจ้นั้น ดิฉันเพิ่งอายุแค่ 4 ขวบ อยู่ที่นั่นจนกระทั่ง อายุ…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت