รวมศิษย์เก่าร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้”

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด…

Read More »

ประติมากรรมคนลากเกวียน

 ประติมากรรมคนลากเกวียน มีการไขข้อข้องใจของศิษย์เก่าแม่โจ้ แต่ยังสรุปไม่ได้ว่าควรเป็นภาพในปีไหนและบุคคลในภาพชื่ออะไรบ้าง ก่อนที่จะมีพิธีเปิดงานประติมากรรมคนลากเกวียนที่ลานจัตุรัสนานนาชาติในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2547 นายสงวน จันทะเล ที่ปรึกษาอธิการบดี…

Read More »

“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

“งานหนักไม่เคยฆ่าคน” หากได้ยินคำนี้จะทำให้เรานึกถึงลูกแม่โจ้ แต่หลายท่านอาจจะไม่รู้ประวัติความเป็นของปรัชญางานหนักไม่เคยฆ่าคน ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลชั่นพิเศษ จึงขอกล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของประวัติปรัชญางานหนักไม่เคยฆ่าคน ศาตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ให้ไว้เมื่อปี…

Read More »

สระเกษตรสนาน

งานฤดูหนาวจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2478 นั้น เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2478 ถึงวันที่…

Read More »

Learning with Archives จดหมายเหตุกับการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และพัฒนาการของล้านนา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศท…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت