ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษรับมอบชุดครุยบัณฑิตแม่โจ้รุ่นที่ 1 พร้อมสูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญา


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 คุณเชาว์ อบแย้ม ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นที่ 38 ได้มอบชุดครุยบัณฑิตรุ่นที่ 1 พร้อม สูจิบัตรพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 1 ไว้ให้แก่ฝ่ายจดหมายเหตุฯ เพื่อบันทึกเป็นหนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้แก่คนรุ่นหลังต่อไป