วัดพระธาตุจอมกิตติ


ประวัติและความเป็นมา

วัดพระธาตุจอมกิตติ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ เป็นพระเจดีย์รูปทรงปราสาท ภายในบรรจุพระบรมธาตุ สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมล้านนา ก่อด้วยอิฐถือปูน ตั้งอยู่บนยอดเขาเล็กๆ ที่บ้านพระธาตุ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นับเป็นพระเจดีย์ที่สำคัญและเก่าแก่ของตำบลแม่แฝก สมัยก่อนนั้นเดิมเป็นที่รกร้าง มีชาวบ้านเห็นแสงสว่างปรากฏในเวลากลางคืน ซึ่งมีการพบเห็นหลายคนในบริเวณไม่ไกลจากดอยนั้น ต่างก็พูดตามที่ตนเห็นตรงกันต่อมาได้มีพระธุดงค์องค์หนึ่ง ท่านทราบด้วยญาณว่า บนดอยแห่งนี้มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ จึงดำริที่จะสร้างวัดขึ้นบนดอยแห่งนี้ ปรากฏว่าได้รับแรงสนับสนุนจากชาวบ้านแถบนั้น ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำร่วมใจกันแผ้วถางเพื่อให้รถขึ้นบนดอยได้สะดวก และท่านว่าแสงสว่างที่ปรากฏนั้น เป็นเพราะปาฏิหาริย์ของพระธาตุ จึงได้จัดสร้างพระเจดีย์ไว้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ในตำนานยังกล่าวไว้ว่า สมัยครูบาเจ้าศรีวิชัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ ชาวบ้านได้เคยอาราธนาท่านมาสร้างวัด แต่ท่านปฏิเสธพร้อมกับบอกว่า สถานที่นี้ต้องรอเจ้าของเขามาสร้าง ซึ่งจะเป็นศิษย์ของท่านเอง โดยจะเริ่มสร้างในปี พ.ศ.2518 ซึ่งตรงกับคำทำนายไว้ทุกประการ และในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาสถานที่แห่งนี้หลายครั้ง เพราะพระองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่า ศาสนาของพระองค์จะมาสืบต่อ ณ ประเทศสยาม

ด้วยเหตุนี้เอง ชาวบ้านทั้งหลายโดยการนำของพระธุดงค์รูปนั้น ซึ่งมีนามว่า หลวงปู่ชุ่ม โพธิโก ศิษย์ผู้ใกล้ชิดครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย จึงได้สร้างวัดขึ้นในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้และตั้งชื่อวัดนี้ว่า“วัดพระธาตุดอยกิจจิ”หรือ“วัดดอยพระธาตุจอมกิตติ” โดยสร้างตามนิมิตที่เห็นพระบรมธาตุ ฝังลึกลงใต้ฐานพระเจดีย์ 12 ศอก จึงสร้างพระนอนยาว 12 ศอกไว้คู่พระธาตุ บันไดขึ้นพระธาตุ และศาลาปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่สงบเหมาะสำหรับผู้ปฏิบัติธรรม และนักท่องเที่ยวที่แสวงหาความสงบทางใจ

Author: Yaowapa Kuankhum

Photograph by Asek Petfuang