วัดหนองแสะ


ประวัติและความเป็นมา

วัดหนองแสะ เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ที่ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 2 งาน 1 ตารางวา วัดหนองแสะสร้างเมื่อปี 2404

Author: Yaowapa Kuankhum

Photograph by Asek Petfuang