วัดสบแฝก


ประวัติและความเป็นมา

วัดสบแฝก หมู่ 2 ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวัดราษฎร์มหานิกาย ได้รับอนุญาตตั้งเป็นวัด พ.ศ. 2403 เป็นวัดที่เก่าแก่ เนื่องจากมีองค์พระธาตุเจดีย์ทรงพม่าปรากฏก่อนที่ชาวบ้านจะย้าย­เข้ามาอยู่และสร้างวัดประจำหมู่บ้าน “วัดปิง” เข้าใจว่าตามชื่อแม่น้ำมีประวัติว่าเคยบูรณะเมื่อปี พ.ศ.2403 เพราะองค์พระธาตุเจดีย์พังลงเมื่อแผ่นดินไหวครั้งหลังสุดที่ผ่านมา ด้านหลังวัดมีแม่น้ำปิงไหลผ่าน และอยู่ใกล้น้ำแม่แฝกที่จะไหลลงแม่น้ำปิงซึ่งต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสบแฝก ตามชื่อบ้านสบแฝก

Author: Yaowapa Kuankhum

Photograph by Asek Petfuang