ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ให้การต้อนรับคุณธนานนท์ ทั่วประโคน ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38 ในการหารือเพื่อสรุปงานการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลประวัติศาตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้”


เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคุณธนานนท์ ทั่วประโคน ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38 ในการหารือเพื่อสรุปงานการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลประวัติศาสตร์เสี้ยวหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่จะชี้อนาคตของแม่โจ้ตลอดไป เรื่อง “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้” กับเนื้อหาที่ไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน จึงเป็นเรื่องน่าสนใจและสมควรบันทึกไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์แม่โจ้ ที่ได้รับข้อมูลจากการบอกเล่าของศิษย์เก่าผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์และปฎิบัติการจริง
เพื่อรวบรวมทำเป็นหนังสือเรื่องราวแม่โจ้ครั้งก่อนกว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้