รวมศิษย์เก่าร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้”


เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 นางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักหอสมุด พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ให้การต้อนรับ คุณธนานนท์ ทั่วประโคน แม่โจ้รุ่น 38 อาจารย์อนันต์ ปัญญาวีร์ แม่โจ้รุ่น 33 คุณจำลอง กสิกรรม แม่โจ้รุ่น 33 คุณถนอมวงค์ แสงสว่าง แม่โจ้รุ่น 34 คุณเสถียร บุญฤทธิ์ แม่โจ้รุ่น 40 และ คุณสุริยันต์ เต้าชัยภูมิ แม่โจ้รุ่น 38

ในการประชุมเพื่อหารืองานการรวบรวมข้อมูลเรื่อง “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้” ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์เสี้ยวหนึ่งของแม่โจ้ที่บอกเล่าของศิษย์เก่าผู้ที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์และปฎิบัติการจริง เพื่อจะได้บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์แม่โจ้ ให้ชาวแม่โจ้ ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป และคณะศิษย์เก่าได้เข้าเยี่ยมชมฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ โดยมีนางสาว เบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุฯ ให้การต้อนรับ