การสร้างศาลเจ้าแม่โจ้


ปี พ.ศ. 2499 มีการสร้างศาลเจ้าแม่โจ้ เนื่องมาจากในช่วงนั้นนักเรียนแม่โจ้มีเรื่องราวที่ไม่ดีเกิดขึ้นมากมาย โดยต้นคิดและหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการก่อสร้างคือคุณปรีชา ถาวร ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 19 โดยศาลครั้งแรกที่มีการสร้างนั้นเป็นเพียงการนำไม้มาตีต่อเป็นศาลมีหลังคาปิดไว้ มีขนาดเล็กๆ ไม่คงทนถาวร และไม่มีการถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐานแต่อย่างใด สาเหตุที่มีการเรียกชื่อศาลนี้ว่า “ศาลเจ้าแม่โจ้” เนื่องมาจากคนที่ทำพิธีกรรมในครั้งแรกนั้นได้เรียกว่า “ศาลเจ้า แม่โจ้” หรือ “ศาล เจ้าแม่โจ้” คนจึงเรียกต่อๆ กันมาว่าเป็น “ศาลเจ้าแม่โจ้” แต่ศาลเจ้าแม่โจ้ ศาลแรกสร้างได้ไม่นานก็ผุพังลงไป และได้มีการสร้างขึ้นมาใหม่เป็นครั้งที่สอง ในบริเวณเดียวกันกับศาลแรก ดังปรากฎในภาพนี้
หมายเหตุ:ภาพต้นฉบับเป็นขาวดำ แต่ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้จังหวัดตาก ได้นำภาพเก่าไปปรับเป็นสี่สี และนำมามอบให้สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
ข้อมูลจาก : Facebook กลุ่มภาพเก่าแม่โจ้ (Maejo Old Picture)

ศาลเจ้าแม่โจ้