คุณธนานนท์ ทั่วประโคน ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38 ได้ให้ข้อมูล “แม่โจ้กับการสนองงานโครงการหลวง


เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 คุณธนานนท์ ทั่วประโคน ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38 ได้ให้ข้อมูล “มหาวิทยาลัยแม่โจ้กับการสนองงานโครงการหลวง” โดยมีนางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักหอสมุด และบุคลากรกลุ่มภารกิจจดหมายเหตุฯ ให้การต้อนรับและบันทึกข้อมูล