113, 114

ผลิตภัณฑ์ซิลเวอร์นาโน Silver Nano เป็นเทคโนโลยีจิ๋วที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ โดยเฉพาะทางการแพทย์ ได้ผลิตยาป้องกันการติดเชื้อให้กับรถพยาบาลและเครื่องสำอางค์แต่มีราคาแพงและผลิตได้อย่างจำกัด ดังนั้นจึงได้วิจัยโดยการใช้เม็ดเงินบริสทุธิ์ 99.99 เปอร์เซ็นต์ จึงเป็นการลดต้นทุน และทำให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีนาโนได้ง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์นาโนสเปรย์ฆ่าเชื้อ มีประสิทธิภาพไม่ด้อยกว่าแอลกอฮอล์และไม่มีผลเสียต่อร่างกาย มีความปลอดภัยสูง นอกจากนี้ ข้อดีของซิลเวอร์นาโนคือสามารถออกฤทธิ์ได้ยาวนาน 7 – 14 วัน โดยเทคโนโลยีซิลเวอร์นาโนเป็นการใช้ประจุบวกวงนอกของอิเลคตรอนของเงินบริสทุธิ์เข้าทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรค ส่งผลให้เชื้อโรคหยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด