พันธุ์ไม้ฟอกอากาศเป็นพันธุ์ไม้ที่ใช้ตกแต่งให้ความสวยงาม ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ที่อยู่อาศัยแล้ว แต่ยังช่วยฟอกอากาศด้วยคุณสมบัติดูดสารพิษจากหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศขนาดเล็ก PM 2.5 ที่วนเวียนอยู่รอบๆ ตัวเรา รวมถึงสารพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ทำให้เราต้องเจอกับสารระเหยมากมาย และโดยเฉพาะคนเมืองที่ต้องอยู่ในอาคารที่มีเครื่องปรับอากาศวันละหลายชั่วโมง อากาศภายในจึงเป็นภัยเงียบโดยเราไม่รู้ตัว
กิจกรรม

  1. จัดแสดงพันธุ์ไม้ฟอกอากาศ เช่น สาวน้อยประแป้ง แก้วกาญจนา สับปะรดสี เดหลี พลูด่าง มอนสเตอร่า ฟีโลเดนดรอน เฟิน ยางอินเดีย เป็นต้น
  2. จัดแสดงการขยายพันธุ์การปลูกเลี้ยงและการดูแลรักษา
  3. การจำหน่ายพันธุ์ไม้ดอกและไม้ประดับมากมาย

*หมายเหตุฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 14 – 17 มกราคม 2564

ผู้รับผิดชอบ

นายธนวัฒน์ รอดขาว

ผู้ประสานงาน

นายธนวัฒน์ รอดขาว โทรศัพท์ 081-9502011
นายอดิศักดิ์ การพึ่งตน โทรศัพท์ 093-0393951

Location

โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (พื้นที่ 30 ไร่) หมู่ที่ 6 ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่