เมื่อเอ่ยถึงพืชผักคนส่วนใหญ่มักจะเห็นประโยชน์ในด้านการเป็นพืชอาหาร โดยเฉพาะอาหารคาว ซึ่งในความเป็นจริงคุณค่าที่งดงามของความเป็นพืชผักมีความหมายที่กว้างขวางยิ่งนัก
ในงานเปิดฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งนี้จะนำประโยชน์ของพืชผักในมุมมองบางมุม ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่มาเยือน ทุกท่านที่มาถึงพื้นที่นี้จะได้รับคุณค่าความงดงามของพืชผักที่ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์มาตรฐานสากล กลับไปอย่างแน่นอน โดยในงานจะมีกิจกรรมดังนี้

  • คุณค่าแห่งพืชพันธุ์ เป็นพื้นที่แสดงพันธุ์พืชที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์เพื่อให้เกษตรกร รวมถึงผู้สนใจได้มาเห็นวิธี การปลูก การดูแลรักษา พืชผักนานาพันธุ์
  • มหัศจรรย์ทุ่งดอกผัก เป็นการทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ผักในระบบเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 3 ไร่ มาบูรณาการเพื่อการท่องเที่ยวที่แปลกไปกว่าที่คุ้นเคยพบเห็นมาก่อน
  • จากสวนครัวหลังบ้านสู่ สวนสวยรอบบ้าน ในยุคที่ต้องพึ่งพาตัวเองในการสร้างอาหารกับพื้นที่รอบบ้าน คุณจะได้ไอเดียในการจัดสวนสวยด้วยพืชผัก จากศิษย์เก่าแม่โจ้แบบง่ายๆ ที่คุณก็ทำได้ พร้อมกับคำแนะนำการปลูก การดูแล จากนักศึกษา อีกทั้งมีต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์จำหน่ายในงาน สำหรับนำไปปลูกที่บ้านอีกด้วย
  • “งอก=งาม” สาธิตการผลิตผักงอกต่าง ๆ ในระบบเกษตรอินทรีย์แบบง่าย ๆ ที่สามารถนำไปสร้างอาชีพได้
  • ศิลปะจากพืชผัก เป็นการทำความงดงามของพืชผักสู่งานศิลปะภาพวาดโดยมีการจัดประกวดวาดภาพของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
  • ขาย-คุณ-ค่า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาทำธุรกิจโดยให้นักศึกษามาฝึกการขายเช่นการขายผัก ไอศครีมผัก รวมถึงความรู้ความสามารถต่างๆในตัวของนักศึกษาในการสร้างมูลค่า
  • เปิดตัว บริษัท เฟิร์สท์ ออแกนิก ซีดส์ เป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักอินทรีย์ แห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับพันธมิตร

*หมายเหตุฐานเรียนรู้นี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเปิดฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Maejo Open Farm 14 – 17 มกราคม 2564

ผู้รับผิดชอบ

ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ โทรศัพท์ 081-3873322

ผู้ประสานงาน

นางสาวจิตตินัฏฐ์ นงนุช โทรศัพท์ 095-1343341/091-0705757

Location