การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า

การเพาะเห็ดฟางในตะกร้าเป็นการประยุกต์จากการเพาะเห็ดฟางแบบกองเตี้ยใช้พื้นที่น้อยมีขั้นตอนการเพาะไม่ยุ่งยาก เหมาะสำหรับทำเป็นงานอดิเรกเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใช้วัสดุเพาะที่มีอยู่ในท้องถิ่น ใช้วัสดุเพาะไม่มาก วัสดุเพาะได้แก่ ผักตบชวา ตอซัง ฟางข้าว เปลือกถั่วเขียว ขี้เลื่อยเก่าที่เพาะเห็ดถุง สามารถควบคุมสภาพแวดล้อมที่เห็ดต้องการได้ง่ายและให้ผลผลิตคุ้มค่า รวมถึงใช้เวลาในการเพาะสั้นโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 9 วัน

วัสดุอุปกรณ์

  1. ตะกร้าพลาสติกห่างขนาดกว้าง 30 เซนติเมตร สูง 140 เซนติเมตร
  2. วัสดุที่ใช้เพาะเห็ดได้แก่ ตอซัง ฟางข้าว ผักตบชวา ขี้เลื่อยจากก้อนเห็ดเก่า
  3. เชื้อเห็ดฟาง
  4. อาหารเสริมได้แก่ ขี้ฝ้าย ไส้นุ่น รำละเอียด ละอองข้าว ต้นกล้วยสับแห้ง หรือปุ๋ยคอกผสมดินร่วนอัตรา 1 : 10
  5. พลาสติกใส

วิธีการเพาะเห็ดฟาง

  1. แช่วัสดุเพาะเห็ดถ้าเป็นตอซังแช่น้ำนาน 6 ชั่โมง ฟางข้าวแช่นาน 1 คืน หรือขี้เลื่อยจากก้อนเชื้อเห็ดเก่าเติมน้ำให้ขึ้นหมาด ผักตบชวาสดให้สับยาว 4-6 นิ้ว
  2. นำวัสดุเพาะเห็ดใส่ในตะกร้าพลาสติก อัดให้แน่นสูงจากพื้น 10 เซนติเมตร โรยอาหารเสริมเห็ดฟางลงไปให้ทั่วและโรยเชื้อเห็ดฟางลงบนอาหารเสริมโดยรอบก็เสร็จในชั้นแรก
  3. นำวัสดุเพาะใส่ในตะกร้าเป็นชั้นที่ 2 ทำเหมือนการเพาะในชั้นแรกจนครบ 4 ชั้น ให้ใช้วัสดุเพาะคลุมทับหน้าตะกร้าหนา 5 เซนติเมตร
  4. วางตะกร้าบนพื้นดินที่มีความชื้นสูงชั้นแรกวางเรียงให้ได้ 3 ตะกร้า และวางต้นบนได้อีก 1 ตะกร้าใน 1 ชุด วางตะกร้าเห็ดได้ 4 ตะกร้า และเพิ่มความชื้นบนตะกร้าให้มีความชื้นมากที่สุด
  5. ใช้สุ่มไก่มาครอบบนตะกร้าเพาะเห็ดคลุมด้วยพลาสติกใสโดยรอบสุ่ม และใช้ฟางข้าวที่แห้งมาคลุมพรางแสงเป็นรอบสุดท้ายใช้เวลาเพาะ 9 วัน ก็จะเก็บดอกเห็ดชุดแรกได้

การเก็บเกี่ยวผลผลิต

เมื่อเส้นของเห็ดฟางเจริญเต็มตะกร้าแล้ว ก็พัฒนารวมตัวเป็นดอกเล็กโดยรอบตะกร้า และขยายดอกเห็ดขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงระยะตูมรูปไข่ ก็ทำการเก็บเกี่ยวดอกเห็ดได้ โดยใช้มือจับดอกเห็ดโยกไปมาและหมุนจนดอกเห็ดหลุดออก และเลือกเก็บดอกที่ตูมเท่านั้นทำการเก็บผลผลิตวันละ 2 ครั้ง เช้า เย็น ได้ผลผลิต 500-800 กรัมต่อตะกร้า

 

ข้อมูลจาก สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ฐานเรียนรู้การผลิตเห็ดเศรษฐกิจ สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาสัยแม่โจ้ โทร.053-873670 , 053-878596

2565