60, 102, 103

รายละเอียดเครื่องขุดมันฝรั่ง MJU-EA1R1

ใช้พ่วงกับรถไถเดินตามที่ติดตั้งเครื่องยนต์ ขนาดตั้งแต่ 8 แรงม้า ได้ทุกยี่ห้อขนาด กว้าง 0.65 เมตร ยาว 0. 90 เมตร สูง 0.60  เมตร

คุณสมบัติ

  • สามารถขุดมันฝรั่งได้วันละ 5-7 ไร่
  • ความเสียหายและรอยถลอกที่เกิดจากการขุดโดยเครื่องมีน้อยมาก
  • ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน
  • ลดต้นทุนในการขุดมันฝรั่งได้เป็นอย่างมาก
  • ประยุกต์ใช้กับการขุดพืชหัวอื่นได้ เช่น มันเทศ เป็นต้น

รางวัล

  1. ได้รับรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2547  รางวัลชมเชย  จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่องเครื่องขุดมันฝรั่ง
  2. ได้รับรางวัลผลงานผลงานวิจัยสาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลที่ 1 ประจำปี 2547 จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในงานวันนักวิจัยครั้งที่ 1 เรื่องการออกแบบเครื่องขุดมันฝรั่งแบบตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม
  3. ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2548 รางวัลชมเชย จากสภาวิจัยแห่งชาติ เรื่องเครื่องขุดมันฝรั่ง
  4. ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2550 รางวัลชมเชย  ด้านเศรษฐกิจ จาก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา: http://www.agroeng.mju.ac.th/engineer/SYSTEM/machinery/index.php/?p=282