60, 102, 103

รายละเอียดเครื่องขุดมันฝรั่ง MJU-EA2
ใช้ช้พ่วงกับรถแทรกเตอร์ที่ติดตั้งเครื่องยนต์ขนาดตั้งแต่ 14 แรงม้า ได้ทุกยี่ห้อ ขนาด กว้าง 0.65 เมตร ยาว 0.90 เมตร สูง 0.65  เมตร

คุณสมบัติ

  • สามารถขุดมันฝรั่งได้วันละ 8 – 10 ไร่
  • ความเสียหายและรอยถลอกที่เกิดจากการขุดโดยเครื่องมีน้อยมาก
  • ใช้งานง่าย น้ำหนักเบา แข็งแรงทนทาน
  • ลดต้นทุนในการขุดมันฝรั่งได้เป็นอย่างมาก
  • ประยุกต์ใช้กับการขุดพืชหัวอื่นได้ เช่น มันเทศ เป็นต้น

ที่มา: http://www.agroeng.mju.ac.th/engineer/SYSTEM/machinery/index.php/?p=290

(Visited 31 times, 1 visits today)