แสดงความยินดีกับบุคลากรหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ

นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น พร้อมบุคลากรกลุ่มภารกิจฯเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายถาวร รัตนา หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์  หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ในปี 2559 ณ…

Read More »

โรงเรียนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรม

ในปี พ.ศ. 2477 สมัยพระสาสน์ ประพันธ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการ ในระยะนี้เนื่องจากนโยบายในการศึกษาการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป กวี จุติกุล (2527)…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت