ศึกษาระบบ Ica Atom และมาตรฐาน ISAD (G) ณ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มภารกิจจดหมายเหตุ พร้อมด้วยนายสิทธิชัย วิมาลา และนายณัฐชาพงษ์ รักสกุลกานต์ เข้าศึกษาดูงานระบบจัดการข้อมูลจดหมายเหตุ ica Atom…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت