โครงการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายจดหมายเหตุ : การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร

กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายจดหมายเหตุ : การจัดเก็บและการทำลายเอกสารโดย นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ วันอังคารที่ 20 กันยายน…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت