โครงการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายจดหมายเหตุ : การจัดเก็บและการทำลายเอกสาร


กลุ่มภารกิจจดหมายเหตุและสารนิเทศท้องถิ่น จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายจดหมายเหตุ : การจัดเก็บและการทำลายเอกสารโดย นางสาวศิริพร ภาณุรัตน์ หัวหน้าหอจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559
ณ ห้องสายน้ำผึ้ง ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ดาวน์โหลดเอกสารวันอบรมที่นี่

 

14344942_1098920446829969_6866181079172525275_n 14344958_1098920483496632_4166952239081102599_n 14358695_1098920360163311_4246259364310560003_n