ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ…

Read More »

ฝ่ายจดหมายเหตุฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการฝึกอบรมออนไลน์ เรื่อง “การจัดเก็บเอกสารให้หาง่ายและเป็นระบบ”…

Read More »

คุตีข้าว

ในการทำนาของภาคเหนือ เมื่อถึงฤดูเกี่ยวข้าว ก็ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับเกี่ยวข้าว ตีข้าว และเก็บข้าวขึ้นยุ้งฉาง การในตีข้าวสามารถตีได้หลายวิธี ไม่ว่าจะทำตาราง โดยการนำขี้วัว มาทาบริเวณพื้นนา รอให้แห้งแล้ว…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت