ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ให้การต้อนรับคุณธนานนท์ ทั่วประโคน ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38 ในการหารือเพื่อสรุปงานการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลประวัติศาตร์ “กว่าจะเป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับคุณธนานนท์ ทั่วประโคน ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 38…

Read More »

ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร เพื่อหารือความร่วมมือในการสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์พัชร เถียรวรกานต์ อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร…

Read More »

ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ให้การต้อนรับ Dr. Maria Diana P. Jantakad

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ให้การต้อนรับ Dr.Maria Diana P. Jantakad…

Read More »

อาหารท้องถิ่นภาคเหนือ : คั่วเห็ดถอบ (คั่วเห็ดเผาะ)

           “เห็ดถอบ” ภาษาเหนือหรือเรียกกันอีกชื่อว่า เห็ดเผาะ  เป็นเห็ดพื้นบ้านที่จะออกในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน…

Read More »

อาหารท้องถิ่นชนเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) : ข้าวต้มมัด (เมตอ)

             “เมตอ” (ข้าวต้มมัด) เป็นอาหารท้องถิ่นของชนเผ่าปะกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت