ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุดฯ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت