ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563


ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุดฯ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร. สุทธินันท์ ชื่นชม ผู้อำนวยการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการรูปภาพ (Digitization & Description) ของฝ่ายจดหมายเหตุฯ โดยมีนางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด พร้อมด้วย นางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายและคอลเล็กชั่นพิเศษ และบุคลากร ฝ่ายจดหมายเหตฯ ให้การต้อนรับ