วิหารอุรวดี

วิหารอุรวดี การสร้างอุรวดีวิหารเป็นสิ่งพิสูจน์โลกวิญญาณ ปลายปี 2533 ดวงวิญญาณของ “พระนางอุรวดี” (นามแฝง) ได้มาขอให้จัดสร้างศาลาธรรมครอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดิม บริเวณใกล้ อาคารหอสมุดแม่โจ้…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت