วิหารอุรวดี


วิหารอุวดี การสร้างอุวดีวิหารเป็นสิ่งพิสูจน์โลกวิญญาณ ปลายปี 2533 ดวงวิญญาณของ “พระนางอุวดี” (นามแฝง) ได้มาขอให้จัดสร้างศาลาธรรมครอบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดิม บริเวณใกล้ อาคารหอสมุดแม่โจ้ เพื่อสร้างกุศลปลดปล่อยดวงวิญญาณที่ติดค้างอยู่ในแผ่นดินแม่โจ้ จำนวนมาก โดย “ท่านอุวดี” เป็นผู้กำหนดรูปแบบทิศทางตำแหน่งของศาลาพระพุทธรูปที่จะนำมาไว้ พระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุและพิธีกรรม ได้ตรวจสอบข้อมูลกับหลวงพ่อฤๅษีลิงดำ หลวงปู่สิ พุทธาจาโร หลวงปู่ครูบาชัยวงษา, หลวงปู่สาม อากิญจโน พระมหาทองอินทร์ กุสลจิตโต (พระพิสีพิศาลคุณ) ทุกท่านย้ำว่าเป็นเรื่องจริง

การก่อสร้างเป็นการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ การบริจาคส่วนใหญ่ อยู่ในรูปวัสดุ เช่น กรวด หิน ดิน ทราย ปูน ฯลฯ การก่อสร้างเริ่มต้นด้วยทุนเพียง เล็กน้อย แต่ก็ทำได้ม้วนเดียวจบ แม้จะมีอุปสรรคตลอดก็แก้ไขได้ การก่อสร้างครั้งนี้เป็น สิ่งพิสูจน์เชิงกายภาพให้เห็นว่าโลกวิญญาณมีจริง ที่ศาลาธรรมได้เขียนภาพ “พระนางอุวดี” ไว้ด้วย 

เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2534 เสร็จสิ้นและฉลองสมโภช เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2535 งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 1,130,194 บาท 

อุวดี” ดวงวิญญาณ ความหมายไว้ 3 นัย

1. หลวงพ่อฤาษีลิงดำ กล่าวว่า อุ มาจาก อุคะ แปลว่านาค วดี แปลว่าในวงล้อม อุวดีจึงเป็นการบอกที่มาของ “พระนาง” ว่าเป็น พงษ์พันธ์ของนาคภพ (เทวดาชั้น จาตุมหาราชิกา)

2. อุ แปลว่า หัวใจ วดี แปลว่า ในวงล้อม อุวดี แปลว่าในวงล้อมแห่งหัวใจบ่งบอกถึง ความเกี่ยวพันใกล้ชิดกับบางคนในภพชาติเดิมๆ

3. อุวดีในความหมายของสาธุชนคือการมุ่งมั่นทำความดีประดับไว้ในใจคน อยู่ที่ใดก็ให้ คนรัก คนศรัทธา นั่งอยู่กลางใจคน อุวดี.. ไม่ใช่ชื่อ เจ้าแม่ แม่โจ้ แต่เป็นคำสอนให้มุ่งมั่นทำความดี ประดับไว้กลางใจคน.. มีคุณงามความดีอยู่ในวงล้อมของหัวใจ สำหรับงบประมาณจากการทำบุญของศรัทธา รวม 726 ราย เงิน 1,130,199.50 บาท เริ่มสร้าง เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 เสร็จสิ้นและมีการฉลองสมโภช เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2535

งบประมาณจากการทำบุญ รวม 726 ราย เป็นเงิน 1,130,199.50 บาท สร้างเมื่อ วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 แล้วเสร็จและฉลองสมโภช เมื่อวัน พฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม 2535 

ข้อมูลอ้างอิงจาก : บันทึกแม่โจ้ /ความคิด : ชีวิต : ตำนาน