บันทึกการเดินทางไปยอดเขาดอยปุย เพื่อศึกษาวิชาพฤกษศาสตร์

ของ ล และ ส เมื่อทางโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้สอนวิชาพฤกษศาสตร์ แก่นักศึกษาจนจบหลักสูตรแล้ว ทางโรงเรียนมักจะพานักศึกษาไปเที่ยวเขาปุย เพื่อให้ได้มีโอกาสได้รู้ ได้เห็นพืชต่าง…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت