ตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้นำพระพิรุณทรงนาคเป็นตราสัญลักษณ์มาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม และได้ถูกเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับยุคสมัย จวบจนปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ดังกล่าวประมาณ 10 แบบ เป็นสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการเกษตร   ตราสัญลักษณ์แรก…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت