การประชุมสรุปความร่วมมือและส่งมอบไฟล์ดิจิทัลในความร่วมมือกับ FamilySearch International

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมเพื่อสรุปความร่วมมือและส่งมอบไฟล์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือกับ FamilySearch International…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت