การประชุมสรุปความร่วมมือและส่งมอบไฟล์ดิจิทัลในความร่วมมือกับ FamilySearch International


               ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดประชุมเพื่อสรุปความร่วมมือและส่งมอบไฟล์ดิจิทัลที่เกิดขึ้นจากข้อตกลงความร่วมมือกับ FamilySearch International ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นในการอนุรักษ์และบันทึกทางประวัติศาสตร์โลก โดยเฉพาะในด้านครอบครัวและบันทึกลำดับวงศ์ตระกูล โดยมีนางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด เป็นตัวแทนฝ่ายมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการประชุม และทีมงานจากฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ซึ่งได้รับมอบหมายในการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อจัดทำไฟล์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และได้รับเกียรติจาก FamilySearch International ที่มีพลเอก สตีฟ สตีเวนส ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตัวแทนในการส่งมอบข้อมูลและไฟล์ดิจิทัลสำคัญในครั้งนี้

               การประชุมครั้งนี้ได้รับมอบข้อมูลและไฟล์ดิจิทัลที่เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่าย โดยไฟล์ดิจิทัลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในการศึกษา การวิจัย และการนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางประวัติศาสตร์อันมีคุณค่า นอกจากนี้ยังมีแผนการที่จะเผยแพร่บางส่วนของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้และประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้มีการดำเนินการอยู่ภายใต้กฎหมายและนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อปกป้องสิทธิส่วนบุคคลที่เป็นแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายยึดมั่น

การมีความร่วมมือกับ FamilySearch International เป็นก้าวที่สำคัญในการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และไฟล์ดิจิทัลที่ได้มอบมานี้จะถูกอนุรักษ์ไว้และคงอยู่ตลอดจนคนรุ่นหลัง และจะเป็นทรัพยากรที่มีคุค่ามากในการศึกษาและวิจัยต่อไป

               งานในครั้งนี้จะประสบความสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความร่วมมือจาก FamilySearch International ที่ยินดีให้ความสนใจและอุทิศในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการอนุรักษ์และส่งมอบทรัพยากรประวัติศาสตร์ที่มีค่านี้ การร่วมมือนี้จะเป็นรากฐานในการพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แก่ในชุมชนมหาวิทยาลัย