วัดป่ากล้วยท่ากุญชร


ประวัติและความเป็นมา

วัดป่ากล้วยท่ากุญชร เป็นวัดที่ก่อตั้งใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2543  และด้วยเหตุผลคนในหมู่บ้านไม่มีที่ทำบุญของหมู่บ้าน ต้องไปอาศัยวัดตามหมู่บ้านอื่น ชาวบ้านจึงได้ก่อตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น โดยชาวบ้านได้นิมนต์พระวรกิจ วราสโย มาดำเนินการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2544 ปีพ.ศ. 2558  เป็นสำนักสงฆ์นิกายมหายาน ตั้งอยู่บนพื้นที่ 6 ไร่ มีผู้บริจาคให้ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

 

ภายในวัดมีวิหารตั้งอยู่บริเวณกลางวัด  ภายในวิหารมีภาพวาดพุทธประวัติ บริเวณด้านหน้าวิหารเป็นอาคารห้องสมุด ท่านเจ้าอาวาสตั้งใจทำห้องสมุดนี้ เนื่องจากในวัดไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอื่น เช่น ทีวี ฯลฯ จึงได้จัดทำห้องสมุดเพื่อให้ญาติโยมที่มานอนวัดได้มีหนังสืออ่าน และยังเพิ่มพูนความรู้และแก้เหงาได้อีกด้วย ด้านหลังพระวิหาร มีพระองค์ธาตุเจดีย์ 1 องค์ ชื่อว่า “ศิริภิรมยศรีสุทธิประดิษฐ์ธรรม” เป็นพระธาตุเจดีย์ที่สร้างแบบผสมผสาน ด้านบนประดิษฐานพระประจำวันเกิดทั้ง 4 ทิศ ยอดพระธาตุเจดีย์ประดับด้วยฉัตร 9 ชั้น   บริเวณหน้าวัดได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสถานที่สำหรับชาวบ้านได้มาพักผ่อน มีศาลาไว้ให้สำหรับให้อาหารปลา และหมู่บ้านยังมีกิจกรรมล่องเรือตามลำคลองหน้าวัดอีกด้วย โดยผู้ที่อยากจะไปล่องเรือต้องติดต่อผู้ใหญ่บ้านก่อน จึงจะสามารถมาลงเรือที่บริเวณหน้าวัดป่ากล้วยแห่งนี้

Author: Yaowapa Kuankhum

Photograph by Asek Petfuang