ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน)


เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และบุคลากรจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดการเอกสารจดหมายเหตุ และการจัดการพิพิธภัณฑ์ โดยมีนางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนางสาวเบญจรัตน์ ศุภอุดมฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ในการนี้บุคลากรฝ่ายจดหมายเหตุฯ ได้นำคณะเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการงานด้านเอกสารจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์