อนุสาวรีย์อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้”


อนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ ” บิดาเกษตรแม่โจ้ ” เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530  แล้วเสร็จเมื่อเดือน มกราคม 2531  งบประมาณประมาณก่อสร้าง จำนวนเงิน 1,019,821บาท ได้จากเงินสมทบค่าก่อสร้างของครอบครัวพระช่วงฯ และศิษย์เก่าแม่โจ้  

 

อนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ ก่อสร้างบนพื้นที่บริเวณหลังอาคาร ” พระช่วงเกษตรศิลป์ ” (หรืออาคารตึกเรียน ที่แม่โจ้รุ่นก่อน ๆ เรียกชื่อ เพราะมีอาคารตึกเดียว ที่ก่อสร้างเป็นอาคาร คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสองชั้น อาคารถาวรแรกสุดของโรงเรียนเกษตรแม่โจ้ เมื่อปี พ.ศ.2498) ซึ่งได้จัดสภาพภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม กว้างขวางในการจัดพิธีต่าง ๆ อนุสาวรีย์สร้างในท่ายืนอย่างสง่า หันหน้าไปทางทิศตะวันออก บนแท่นยกสูงขึ้นมีบริเวณลานรอบฐานอนุสาวรีย์และลานสนามหญ้ารอบฐาน  

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมรูปปั้น อำมาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ จากนั้นเสด็จฯ สู่ลานอนุสาวรีย์ฯ ทรงพระสุหร่ายแล้วทรงวางพวงมาลา เมื่ออาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2532 เวลา 15.00 น.

ใต้อนุสาวรีย์ฯ มีข้อความสลักบนแผ่นหินแกรนิตพื้นสีดำสลักข้อความว่า

บิดาเกษตรแม่โจ้

อำมาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ

(ช่วง โลจายะ) ม.ว.ม., ปช.

M.Sc.(Univ. of Wisconsin) U.S.A.

กส.ด.(กิตติมศักดิ์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน)

ท.ษด.(กิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้)

ชาตะ 20 กรกฏาคม 2442

มรณะ 10 มกราคม 2531

เป็นผู้บุกเบิกก่อตั้งสถาบันการศึกษาเกษตร อาทิ : 

14 สิงหาคม 2476 สถานีทอลองกสิกรรมภาคพายัพแม่โจ้

17 พฤษภาคม 2477 โรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมแม่โจ้

( 7 มิถุนายน 2477 วันพิธีไหว้ครูและวันเริ่มต้นการเรียน )

17 พ.ค. 2478 แผนมัธยมวิสามัญเกษตรกรรมแม่โจ้

ฯลฯ

ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้

และในวันที่ 7 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันรำลึกถึงการก่อตั้งโรงเรียนประถมกสิกรรมแม่โจ้ และวันเปิดภาคเรียนวันแรกในปี พ.ศ. 2477 มหาวิทยาลัยแม่โจ้  สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ บรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ ปูชนียาจารย์แม่โจ้ เพื่อรำลึกถึงความดีงามของท่าน มีพิธีทางศาสนาเพื่อทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อาจารย์ บุคลากรแม่โจ้ผู้ล่วงลับ เป็นประจำตลอดมา

ที่มา: บันทึกอดีตแม่โจ้ มาตุภูมิแห่งความภาคภูมิใจ หน้า136-138