ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
PLANT GENETIC CONSERVATION DATABASE

ผู้รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร

ข้อมูลการติดต่อ
โทรศัพท์ (+66) 077-519495
E-Mail chomphon@mju.ac.th
ที่อยู่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร 99 หมู่ 5 บ้านแหลมสันติ
ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 86170

เข้าสู่เว็บไซต์