68

ไส้เดือนดินเป็นสัตว์เล็กๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม มีไส้เดือนที่ไหน ดินดีที่นั่น มาในช่วงหลังที่การทำสวนไร่นาหันไปใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงกันมาก ทำให้บางพื้นที่ขุดหาไส้เดือนแทบจะไม่เจอ การที่ฟื้นฟูให้ผืนดินกลับมามีความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งไส้เดือนนี่แหละ เป็นตัวการสำคัญอันหนึ่ง
ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้ไส้เดือนในการช่วยย่อยสลายขยะสดไป เป็นปุ๋ย ซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะสดได้อย่างมหาศาล และที่สำคัญจะได้ปุ๋ยหมักไส้เดือนที่เป็นปุ๋ยชั้นดีสำหรับการปรับปรุงบำรุง ดินสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์รวมทั้งนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ เป็นอาหารสัตว์และคน

การเลี้ยงไส้เดือนดิน เป็นวิธีที่ง่าย ลงทุนต่ำ มีประโยชน์สูง ทำได้ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและในระบบฟาร์ม จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะคนที่สนใจแนวทางเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรธรรมชาติ

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้(จังหวัดเชียงใหม่)

โทรศัพท์ : 053 – 873729
มือถือ : 081 – 9802250
โทรสาร : 053 – 873490 ต่อ 200
อีเมล์ : maejonaturalcenter@gmail.com
facebook

เข้าสู่เว็บไซต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *