ประชุมเตรียมความพร้อมการกลับมาเปิดให้บริการจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยในช่วงการระบาดของ COVID-19

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ฝ่ายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ประชุมเตรียมความพร้อมหากต้องกลับมาเปิดให้บริการ (REopening MJU Archives) เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ…

Read More »

วัดจันทร์

  ประวัติและความเป็นมามีหลากหลายเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัดจันทร์ ดังนี้ วัดจันทร์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت