อาคารชูติวัตร

อาคารชูติวัตร เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวโล่ง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 170 ตารางเมตร หลังคาทรงจั่ว ปีงบประมาณที่ได้มา พ.ศ. 2495 ใช้งบประมาณการก่อสร้าง…

Read More »

โรงเรียนเทพศาสตร์

ในยุคที่พระช่วงเกษตรศิลปการ ก่อตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ได้ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไปรวมแล้วหลายอาคาร “เรือนชีวะ” เป็นอีกอาคารหนึ่งซึ่งสร้างในยุคปี พ.ศ. 2480…

Read More »

เครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ พ.ศ.2497

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ พ.ศ.2497 เครื่องแบบให้ประกอบด้วย  เสื้อ แบบเซิ้ตคอตั้ง ผ้าขาวเกลี้ยง ไม่บางเกินสมควร ผ่าอกตลอด สาบที่ถูกเลือกว้าง 4…

Read More »

خرید vpn خرید آی پی ثابت